Aeroklub Příbram letiště Dlouhá Lhota

Let větroněm – povznášející dialog s přírodou

Let v bezmotorovém letadle zvolte, pokud vám jde o zážitek z pohybu vzduchem v jeho nejčistší podobě. Absence motoru neubere nic z bezpečnosti letu, naopak navodí neopakovatelné pocity, kdy za líbezného doprovodu svištícího vzduchu zažijete v ladném baletu trojrozměrným prostorem absolutní spojení mezi létajícím strojem a přírodou. Do výšky obvykle kolem 800 metrů nad zem vám v pěti minutách pomůže vlečné motorové letadlo a do bezpečného přistání větroně vám zbývá přibližně patnáct minut okouzlujícího prožitku.

Let motorovým letounem – poznávání s nadhledem

Výlet letounem vybaveným motorem je nezapomenutelný zážitek, který vám zprostředkuje netradiční a často překvapivé pohledy na místa, která jste doposud považovali za „objevená“. Poznávejte dále, dělte se o prožitky s rodinou, přáteli, objevujte i vy sami sebe ve výjimečném, stále však bezpečném prostředí. Ve srovnání s větroněm je pro let motorovým letadlem charakteristická vyšší cestovní rychlost i možnost setrvávat v nižších výškách po neomezenou dobu. Dle typu letadla můžete čas strávený nad zemí sdílet až se třemi dalšími vzduchoplavci. S motorem samozřejmě získáváte i větší volnost při výběru trasy a doby letu. Zkušení piloti vás rádi vezmou do vámi zvolených míst (místo bydliště, rodiště, pracoviště) nebo přijměte jejich doporučení a zvolte některou z vydařených tras, kterou pro vás tito znalci místních zajímavostí sestavili.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 07|08|2019